Tyxo.bg counter

Разпечатай това Страница

История

Античност

Още от далечни времена  районът около селото е обитаван от древно население. Намерени са каменни чукове, брадвички от бронзовата епоха, железни мечове. От намереното през 1963 год. Летнишко тракийско съкровище се вежда, че в този край са живели и траките. Най-трайни следи са оставили римляните. Следи от римски път, който минавал през землищата на с.Крушуна и с.Горско Сливово са съществували до 1912 -1915год. Крепоста „Калето” в местността „Пустията” е оставила археологически находки: керамика, хоросан, римски монети от император Константин Велики и др.

Средновековие

Селото е създадено преди падането на България под турско владичество.. Първоначалното име било Сливово. Така е записано в първия данъчен турски регистър около 1430 -1440 год. Когато много по-късно тези земи са били колонизирани от турците в селото са дошли първите турски заселници и селото придобило името Даа Слива. Кога точно са дошли турците не е известно.  Има сведения, че тук са дошли и бошнаци от Босна.

Възраждане

Осъзната народностна принадлежност постепенно прераствала в едно ново качество-в появата на българско национално самосъзнание.формирането на това самосъзнание преминава през три етапа.

–          Борба за просвета и култура;

–          Борба за национална черква;

–          Борба за национално освобождение;

Училище.За пръв път вратите на килийно училище се отварят през 1840г. То е просъществувало четири години.През 1870г. предприемчиви селяни събират средства и през 1872г. построяват първата училищна сграда.Тя представлявала паянтова сграда,изградена с плет и измазана с глина.Не е имало черни дъски,учениците

първо пишели на пясък,а после на таблички. Изучавали се предимно черковни песни.

Читалище.Основано през 1872г.от даскъл Ирман Панов,Петко Франгов с подкрепата на отец Матей Преображенски-Миткалото и Бачо Киро.

Църква- построена през 1881г.

След Освобождението   

След Освободителната война жителите на Горско Сливово продължили да се занимават със земеделие и животновъдство, като в значителна степен било застъпено лозарството, зеленчукопроизводството и пчеларството. Започнали да се развиват и занаятите. Бурен подем в развитието на селото настъпил след Освобождението. През 1881 год. била построена нова голяма църква и висока камбанария. През 1893 год. е построено второ училище с интересна архитектура, запазено и до днес. През 1925 – 1927 год. е построено третото – основно двуетажно училище с голям киносалон и спортни площадки. Във войните Горскосливовци активно взели участие. По бойните полета оставили кости и безследно изчезнали 98 души.

Комунизъм

По време на антифашистката борба от Горско Сливово активно участие вземат комунистите и ремсистите. До 9.ІХ.1944 год. те дават скъпи жертви. Загиват трима партизани и 18 ятаци. На построения след 9.ІХ. паметник – костница са записани техните имена. В годините на народната власт селото започва да се развива по пътя на социализма. Земята е кооперирана. Образувано е ТКЗС „Труд” с два стопански двора. По производство на качествена селскостопанска продукция селото става едно от водещите в бившия Ловешки окръг. Построени са нови сгради на Общината, ТКЗС-то, пощата и голям Културен дом в който се помещава и читалище „Развитие”. Голям самодеен ансанбъл разнасяше славата на селото. По-късно е изграден цех на завод „Балкан” – Ловеч.

Информацията е от книгата „Горско Сливово”, автор Ганка Велкова

 

Постоянен линк към тази тема: http://kraeznanie.lovechtoday.eu/?page_id=81

Коментар